ម៉ាស៊ីនបញ្ចូលម្ជុល / ម៉ាស៊ីនកាត់ខ្សែកាត់ម៉ាស៊ីន crimping / ម៉ាស៊ីនកាត់នាំមុខ

សេវាកម្ម

ចំណុចសេវាកម្មក្នុងស្រុក និងក្រៅប្រទេស

6f96ffc8

ការទិញ-លក់

ការបណ្តុះបណ្តាលមួយសប្តាហ៍ដោយមិនគិតថ្លៃមុនពេលដឹកជញ្ជូន ខណៈពេលដែលបន្តទិញទំនិញនៅ Yichuan លើកលែងតែការចំណាយលើការធ្វើដំណើរ។

កំណត់​ឡើង

នឹងបញ្ជូនវិស្វកម្មទៅរោងចក្រអតិថិជនសម្រាប់ការបង្កើត និងបណ្តុះបណ្តាលប្រតិបត្តិករម្តងទៀត។

សេវាកម្មក្រោយពេលលក់

វីដេអូ និងការហៅទូរសព្ទដំបូង។យើងក៏នឹងទៅរោងចក្ររបស់អតិថិជនដើម្បីថែទាំប្រសិនបើចាំបាច់។